każdy dzień;

prolog
rozdział pierwszy
rozdział drugi
rozdział trzeci
rozdział czwarty